ลวดความร้อนแบบกลมและแบน

รายละเอียด

แบบกลม ขนาดตั้งแต่ 0.12 ~ 4.0 mm.

แบบแบน ขนาดต่างๆผลิตภัณฑ์