ไวร์เวาน์ด

รายละเอียด

ตัวเล็ก 25W  10 ~ 50K Ohm

ตัวใหญ่ 50W  10 ~ 5K Ohmผลิตภัณฑ์